Payroling

PAYROLING

  • Personel ve özlük işlerine ilişkin her türlü operasyonel işlemin yürütülmesi, iş ve sosyal sigorta yasaları çerçevesinde her türlü bildirge ve raporun hazırlanması.
  • Özlük ve diğer çalışma bilgilerinin girişi.
  • Bordro hazırlama. Ödenekler, sigorta, net ücret ve bordroya ilişkin her türlü resmi listenin ve raporun hazırlanması.Personele ait bordrolarının sahiplerine iletilmesi.
  • Ücret ödeneklerinin, insan kaynakları departmanının onayından sonra banka disketi formatında ilgili bankaya iletimi veya havalelerin internet üzerinden yapılması.
  • Yıllık izinlerin takibi ve izin defterlerinin tutulması.
  • Resmi dairelere verilmesi gereken tüm dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması.
  • Vizite kağıdı vb. belgelerin hazırlanması. İşe giriş sigorta bilgilerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gerekli her türlü tazminat ücret hesaplamalarının yapılması.İşten ayrılışta personele verilmesi gereken çalışma belgesi, vergi matrah bildirimi vb. belgelerin hazırlanması.İşten ayrılışta personele imzalatılması gereken ibraname, ihbarname gibi belgelerin hazırlanması.
  • İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişikler konusunda bilgi verilmesi.
  • Bordro hesapları veya uygulamalar konusunda şirket yönetimince uygun görüldüğü kadarı ile personelin sorularına cevap verilmesi.
  • İşten ayrılan veya emekliliği gelen elemanların tazminat hesaplarının yapılması.