Temel Satış Teknileri

Amaç ve Kapsamı

Günümüzde artan global ve yerel rekabet koşullarında ,satışın hangi  teknik yöntemler ile  yürütülmesi

konusunda katılımcıları bilgilendiren ve kendi iletişim ve satış tarzlarını oluşturmaları için çeşitli tanımları ortaya koyan bir eğitimdir.

Temel Satış Teknikleri Eğitimi ; Daha önce satış eğitimi almamış veya sınırlı satış tecrübesine sahip satış temsilcilerinin alanlarında etkin olmalarını sağlayacak temel bilgi ve becerileri kazandırmak, en genel anlamda satış performanslarını geliştirmek amacıyla düzenlenmektedir.

Katılımcı Profili

 • Mesleğe yeni başlayan satış temsilcileri, daha önce eğitim almamış satış temsilcileri, tanıtım- sunum- vb müşteri odaklı çalışan personel,satış mesleğini öğrenmek isteyen herkes.

Eğitimin Süresi

 • 1 Gün ( 7 Saat )

Eğitim Tekniği

 • Teknik bilgi paylaşımı, bireysel ve grup uygulama çalışmaları

Eğitim İçeriği

 • Satış, Satışçı, Müşteri kimdir?
 • Müşteri profilleri nelerdir ?
 • Günümüz müşteri beklentileri nelerdir?
 • Vizyon ve Misyon
 • Satışçının kişisel imajı ve dış görünümü nasıldır ?
 • Satışçı’nın kişisel gelişimi ve bilinçaltı yönetimi nasıl olmalıdır ?
 • Satış öncesi hazırlıklar
 • Telefonda iletişim nasıl olmalı,  telefonda randevu alma incelikleri
 • Müşteri ile karşılaşma ve olumlu algı yaratma biçimleri
 • Beden dili ve ses kullanımı
 • Satış ve İkna yöntemleri
 • Naidas Modeli
 • İtirazlarla başa çıkma yöntemleri
 • Satış kapama yöntemleri
 • Yeni müşteri kazanma ve elde tutma yöntemleri
 • Değerlendirmeler

Beklenen Kazanımlar

 • Satış temsilcileri’nin bilgi ve bilinçlerinin gelişmesi
 • Pozitif enerji kazanımı,
 • Özgüven ve satış performansı’nın artması