Telefonda Satış ( Tele Satış ) Teknikleri

Amaç ve Kapsam

Katılımcıların mevcut yeteneklerini geliştirip yeni beceriler kazandırarak başarılı bir tele-satış görevlisi yetiştirilmesini sağlamaktadır.

Telefonda Satış (Tele-Satış) Teknikleri Eğitimi ; Personelin gelen soruları özgüvenli bir biçimde cevaplama, doğru ve akıcı bilgi verme ve her müşteri tipi ile sağlıklı ve pozitif diyalog kurmak için gerekli bilgi ve tekniklerin aktarılmasını sağlamak için düzenlenmektedir.

Katılımcı Profili

 • Çağrı merkezi çalışanları, telefon ile satış/tanıtım yapan çalışanlar,resepsiyon görevlileri, kurumların her departmanı ve her kademesinden personel katılım sağlayabilir.

Eğitimin Süresi

 • 1 Gün ( 6 Saat )

Eğitim Tekniği

 • Teknik bilgi paylaşımı, bireysel ve grup uygulama çalışmaları

Eğitim içeriği

Eğitime Giriş

 • Tele-Satış nedir ?
 •  Müşteri kimdir?
 • Siz kimsiniz?

Telefonda İletişim Temelleri

 • Telefonda Açılış-Bekletme ve Kapanış kuralları
 • Telefonda Etkin Konuşma Teknikleri
 • Telefonda Etkin Dinleme Teknikleri
 • Telefon İletişiminde ses kontrolü ve diksiyon
 • Telefonda İletişim Hataları
 • İtirazlarla ve kızgınlıkla başa çıkmak
 • Müşteri grubuna göre iletişim kurmak (Arayan müşteri-Aranan Müşteri )
 • Müşteri profiline göre iletişim kurmak

Telefonda Satış Öncesi Hazırlıklar

 • Müşteri, ürün ve hizmetle ilgili kendini eğitme,araştırma ve bilgilenme
 • Hedef belirleme
 • Müşteriye yöneltilecek ürün bilgisi ve sorulacak soruları hazırlama (Açık-Kapalı uçlu sorular ve diğerleri )
 • Gelmesi muhtemel soruların yanıtlarını hazırlamak
 • Empati duygusunu geliştirme
 • Duygusal zekayı devreye sokmak

Telefonda Satış Aşaması

 • Randevu alma teknikleri
 • Müşterinin müsait olmaması durumunda uygulanacak teknikler
 • Giriş
 • Açılış konuşması/Hitap
 • Müşteriyi dinleme
 • İhtiyaç Analizi yapma ve ihtiyacı tespit etme
 • Gelişme / Sunum
 • Ürünü tanıtma
 • İhtiyaca yönelik özellikleri ön plana çıkarma
 • İtirazları dinleme ve başa çıkma
 • Satış Kapama
 • Satış Kapama yöntemleri

Beklenen Kazanımlar

 • Müşteri Memnuniyetinin artması
 • Zamanın iyi ve kaliteli kullanılması
 • Kurum ve kişi bazında güvenli ilişkiler kurulması
 • Satış hacminin artması